Başkanlığımızın Misyon & Vizyonu

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yenilikçi, şeffaf, etkin ve hesap verilebilir iyi bir mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturmak.

 

VİZYONUMUZ

Varlığıyla güven veren, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla farkındalık oluşturan, gülümsemeyi unutmayan işinde uzman personeli ile öncü bir başkanlık olmak.